Judo Việt Nam dừng bước ở vòng loại Olympic Tokyo 2020

Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ dừng bước ở vòng loại Judo tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ dừng bước ở vòng loại Judo tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ dừng bước ở vòng loại Judo tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top