Josep Bartomeu và 5 năm đen tối

Bartomeu trong ngày đắc cử ghế Chủ tịch Barcelona. Ảnh: AFP
Bartomeu trong ngày đắc cử ghế Chủ tịch Barcelona. Ảnh: AFP
Bartomeu trong ngày đắc cử ghế Chủ tịch Barcelona. Ảnh: AFP
Lên top