Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Joe Hart và những “nạn nhân” của Pep Guardiola