Jack Ma tung "liên hoàn cước" với Pacquiao, thách so găng Floyd Mayweather

Jack Ma tung liên hoàn cước về phía Pacquiao.
Jack Ma tung liên hoàn cước về phía Pacquiao.
Jack Ma tung liên hoàn cước về phía Pacquiao.
Lên top