IS dùng hình ảnh Messi để đe dọa World Cup 2018

Ảnh: SITE.
Ảnh: SITE.