Iraq hủy đá giao hữu tuyển Việt Nam, án phạt thầy Park vẫn giữ nguyên

Tuyển Iraq thông báo sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25.3 thay vì đá với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3. Ảnh: T.L
Tuyển Iraq thông báo sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25.3 thay vì đá với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3. Ảnh: T.L
Tuyển Iraq thông báo sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25.3 thay vì đá với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3. Ảnh: T.L
Lên top