Indonesia đã đầu tư bao nhiêu tiền để có 3 huy chương cử tạ Olympic 2020?

Đô cử Eko Irawan đoạt Huy chương bạc cử tạ hạng cân 61kg nam cho Indonesia tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Đô cử Eko Irawan đoạt Huy chương bạc cử tạ hạng cân 61kg nam cho Indonesia tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Đô cử Eko Irawan đoạt Huy chương bạc cử tạ hạng cân 61kg nam cho Indonesia tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Lên top