Ibrahimovic sắp phá kỷ lục tồn tại gần 1 thế kỷ tại M.U