Ibrahimovic: “Man United có thể giành 2 hoặc 3 danh hiệu”