Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hy hữu: "Tia chớp" Usain Bolt còn chạy chậm hơn... mèo nhà