Hy hữu: CLB Nam Mỹ bị cướp sạch tư trang trên đường du đấu