Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ chấp thuận đấu với sư phụ của Flores

Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo
Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo