Huỳnh Đức và Công Vinh tặng áo đấu có chữ kí cho "Vua bóng đá" Pele

2 chiếc áo đấu có chữ kí của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh gửi tặng Vua bóng đá Pele. Ảnh: VFF
2 chiếc áo đấu có chữ kí của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh gửi tặng Vua bóng đá Pele. Ảnh: VFF
2 chiếc áo đấu có chữ kí của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh gửi tặng Vua bóng đá Pele. Ảnh: VFF
Lên top