“Huyền thoại” Kazu Miura: Chuyện về “trò hề nước Ý” và giấc mơ của người Nhật