Huyền thoại cầu lông Lin Dan giải nghệ

Lin Dan có 4 lần dự Olympic và 2 lần đoạt HCV nội dung đơn nam. Ảnh: Getty.
Lin Dan có 4 lần dự Olympic và 2 lần đoạt HCV nội dung đơn nam. Ảnh: Getty.
Lin Dan có 4 lần dự Olympic và 2 lần đoạt HCV nội dung đơn nam. Ảnh: Getty.
Lên top