Hủy Wimbledon, Ban tổ chức đòi 100 triệu bảng tiền bảo hiểm vì COVID-19

Wimbledon có 100 triệu bảng tiền bảo hiểm. Ảnh:Daily Express
Wimbledon có 100 triệu bảng tiền bảo hiểm. Ảnh:Daily Express
Wimbledon có 100 triệu bảng tiền bảo hiểm. Ảnh:Daily Express
Lên top