Huy chương Vàng đầu tiên Olympic Tokyo 2020 đã có chủ

Yang Qian của đoàn Trung Quốc là vận động viên đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Yang Qian của đoàn Trung Quốc là vận động viên đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Yang Qian của đoàn Trung Quốc là vận động viên đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top