Huy chương bạc đặc biệt của golfer Rory Sabbatini tại Olympic Tokyo

Golfer Rory Sabbatini là một trường hợp đặc biệt khi mang về vinh quang cho Slovakia. Ảnh: AFP
Golfer Rory Sabbatini là một trường hợp đặc biệt khi mang về vinh quang cho Slovakia. Ảnh: AFP
Golfer Rory Sabbatini là một trường hợp đặc biệt khi mang về vinh quang cho Slovakia. Ảnh: AFP
Lên top