Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hữu Thắng thỉnh cầu điều gì sau trận đại thắng Triều Tiên?