Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn và thái độ với thất bại

HLV Hữu Thắng (thứ hai từ trái sang). Ảnh: D.P
HLV Hữu Thắng (thứ hai từ trái sang). Ảnh: D.P