Huấn luyện viên Troussier cùng PVF tuyển sinh khóa 12

PVF tuyển sinh khóa 12 để chọn thêm 30 học viên xuất sắc vào đào tạo. Ảnh: PVF.
PVF tuyển sinh khóa 12 để chọn thêm 30 học viên xuất sắc vào đào tạo. Ảnh: PVF.
PVF tuyển sinh khóa 12 để chọn thêm 30 học viên xuất sắc vào đào tạo. Ảnh: PVF.
Lên top