Huấn luyện viên Park Hang-seo và “vùng an toàn” ở tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Ảnh: VFF
Lên top