Huấn luyện viên Park Hang-seo tự bỏ tiền túi nộp phạt cho AFC

Huấn luyện viên Park Hang-seo phải tự bỏ tiền túi nộp phạt 5.000 USD cho AFC. Ảnh: T.L
Huấn luyện viên Park Hang-seo phải tự bỏ tiền túi nộp phạt 5.000 USD cho AFC. Ảnh: T.L
Huấn luyện viên Park Hang-seo phải tự bỏ tiền túi nộp phạt 5.000 USD cho AFC. Ảnh: T.L
Lên top