Huấn luyện viên Park Hang-seo đang chịu những áp lực nào?

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang chịu nhiều sức ép cũng như áp lực. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo đang chịu nhiều sức ép cũng như áp lực. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo đang chịu nhiều sức ép cũng như áp lực. Ảnh: VFF
Lên top