Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không quan tâm chuyện của Than Quảng Ninh

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hàii lòng trước chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hàii lòng trước chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hàii lòng trước chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu
Lên top