Huấn luyện viên futsal Huỳnh Bá Tuấn đột ngột qua đời

Huấn luyện viên câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng Huỳnh Bá Tuấn đột ngột qua đời đêm 4.2. Ảnh: Facebook Huynh Ba Tuan
Huấn luyện viên câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng Huỳnh Bá Tuấn đột ngột qua đời đêm 4.2. Ảnh: Facebook Huynh Ba Tuan
Huấn luyện viên câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng Huỳnh Bá Tuấn đột ngột qua đời đêm 4.2. Ảnh: Facebook Huynh Ba Tuan
Lên top