Hồng Sơn, Thành Lương tiếp sức cho mầm non bóng đá Việt