Hơn lúc nào hết, giờ là lúc Wenger cầu may mắn mỉm cười