Hơn 300 VĐV quốc tế tham dự cuộc thi Challenge 2016 tại Nha Trang