Hơn 200 golfer bước vào tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2020

Khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Mạnh Thắng
Khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Mạnh Thắng
Khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Mạnh Thắng
Lên top