Hơn 1.500 vận động viên tham dự giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng năm 2018

Giải chạy Báo Hà Nội Mới dự kiến có hơn 1.500 người tham gia. Ảnh: TL
Giải chạy Báo Hà Nội Mới dự kiến có hơn 1.500 người tham gia. Ảnh: TL
Giải chạy Báo Hà Nội Mới dự kiến có hơn 1.500 người tham gia. Ảnh: TL
Lên top