Hội đua bò Bảy Núi: Ngày hội truyền thống hào hứng trước thềm Lễ Đon-ta

Hai đôi bò tăng tốc trên sân đua. Ảnh: LỤC TÙNG
Hai đôi bò tăng tốc trên sân đua. Ảnh: LỤC TÙNG
Hai đôi bò tăng tốc trên sân đua. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top