Hỏi & đáp: World Cup 2026 sẽ đá thế nào, có thành “hội làng“?