Hỏi & Đáp với Xuân Trường: “Thích con gái Việt, nhớ HAGL và chưa muốn... bị trói“