Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được phong Anh hùng Lao động”