Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh trao quà cho các bệnh nhi