Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh tiếp tục nhận thưởng “nóng”