Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh tất bật làm từ thiện