Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh đuợc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất