Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh chưa tính chuyện “treo súng“sau Olympic 2016