Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh: “Cho tôi gửi niềm vui đến nhân dân Việt Nam”