Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương cho cầu thủ tập theo giáo án online khi nghỉ

Các cầu thủ không lên tuyển của Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập luyện tại nhà, thông qua những bài tập Kiatisak gửi cho. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Các cầu thủ không lên tuyển của Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập luyện tại nhà, thông qua những bài tập Kiatisak gửi cho. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Các cầu thủ không lên tuyển của Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập luyện tại nhà, thông qua những bài tập Kiatisak gửi cho. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top