Hoàn thành cách ly, Phạm Đức Hòa chính thức nhận Quả bóng Đồng futsal

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 trao giải thưởng Quả bóng Đồng futsal cho Phạm Đức Hòa. Ảnh: Q.C
Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 trao giải thưởng Quả bóng Đồng futsal cho Phạm Đức Hòa. Ảnh: Q.C
Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 trao giải thưởng Quả bóng Đồng futsal cho Phạm Đức Hòa. Ảnh: Q.C
Lên top