Hoa hậu Tiểu Vy đồng hành cùng giải Marathon Quy Nhơn 2020

Sự đồng hành của Hoa hậu Tiểu Vy cùng 1 loạt người nổi tiếng khác sẽ giúp giải Marathon Quy Nhơn 2020 lan toả rộng hơn đến cộng đồng. Ảnh: Erik.
Sự đồng hành của Hoa hậu Tiểu Vy cùng 1 loạt người nổi tiếng khác sẽ giúp giải Marathon Quy Nhơn 2020 lan toả rộng hơn đến cộng đồng. Ảnh: Erik.
Sự đồng hành của Hoa hậu Tiểu Vy cùng 1 loạt người nổi tiếng khác sẽ giúp giải Marathon Quy Nhơn 2020 lan toả rộng hơn đến cộng đồng. Ảnh: Erik.
Lên top