Hòa Cologne 1 - 1, Bayern đứt mạch toàn thắng ở Bundesliga