Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hòa 1 - 1, Italia và Tây Ban Nha để mất ngôi đầu vào tay Albania