Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồ Minh Dĩ: "Chúng tôi không e ngại bất kì đối thủ nào"