HLV Wenger, sự phản đối của Thượng đế và những “cục nhọt” lớn nhất của Arsenal