HLV Võ Đình Tân: “BTC sắp xếp lịch thi đấu quá vô lí”

HLV Võ Đình Tân của S. Khánh Hòa BVN không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu dày đặc của BTC. Ảnh: G.L
HLV Võ Đình Tân của S. Khánh Hòa BVN không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu dày đặc của BTC. Ảnh: G.L
HLV Võ Đình Tân của S. Khánh Hòa BVN không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu dày đặc của BTC. Ảnh: G.L