HLV Simon McMenemy của Indonesia từng thất bại ở V.League như thế nào?

HLV Simon McMenemy từng thất bại ê chề ở V.League chỉ sau 3 tháng làm việc tại đây ở mùa giải 2011. Ảnh: FAT
HLV Simon McMenemy từng thất bại ê chề ở V.League chỉ sau 3 tháng làm việc tại đây ở mùa giải 2011. Ảnh: FAT
HLV Simon McMenemy từng thất bại ê chề ở V.League chỉ sau 3 tháng làm việc tại đây ở mùa giải 2011. Ảnh: FAT
Lên top